Contributie

In het overzicht hieronder vind je de contributies die door ACZ voor 2021 worden gehanteerd.
De bedragen zijn op jaarbasis. Als je in de loop van het jaar lid wordt, wordt het contributiebedrag naar rato geïnd. Daarnaast gelden eenmalige inschrijfkosten zoals te vinden in de onderstaande tabel.

De contributie wordt per kwartaal via een automatische incasso in de eerste maand van het kwartaal geïnd.  
Deze kan uitsluitend na een machtiging door u geïnd worden. Deze machtiging kunt u geven door het automatische incasso machtigingsformulier in te vullen.

Inschrijfgeld

Nieuwe zwemmers

€10,-

Bestaande zwemmers

€25,-

Wedstrijd

Basiscontributie

€400,- / jaar

Selectietoeslag*

€110,- / jaar


Ochtendtoeslag*

€110,- / jaar

Synchroon

Basiscontributie

€435,- / jaar

Selectietoeslag*

€135,- / jaar

Waterspetters en Recreatief

Waterspetters

€200,- / jaar

Recreatief

€188,04 / jaar

*Dit zijn aanvullende kosten die niet op ieder lid van toepassing zijn.