Rosalie

Rosalie

Op 7 febru­a­ri 2020 heeft ACZ het lid­maat­schap van Rosa­lie Siro­bok­ov beëin­digd. Rosa­lie en ACZ heb­ben daar­over een juri­di­sche pro­ce­du­re gevoerd die heeft geleid tot een von­nis van de kan­ton­rech­ter in Rot­ter­dam. De kan­ton­rech­ter heeft geoor­deeld dat ACZ niet de juis­te pro­ce­du­re heeft gevolgd en het lid­maat­schap dus niet had mogen beëin­di­gen. ACZ erkent dit en legt zich bij het von­nis neer. ACZ erkent ook dat de gang van zaken voor Rosa­lie ingrij­pend en ver­ve­lend is geweest en biedt in zover­re excu­ses aan Rosa­lie aan.