Inschrijven en opzeggen

Hartelijk welkom bij zwemvereniging ACZ

ACZ is een grote en gezellige vereniging. Bij zwemvereniging ACZ kun je terecht om op een recreatieve manier, maar ook op wedstrijdniveau aan de zwemsport te doen. Deskundige trainers staan klaar om leden sportief te begeleiden. Aan jou de keus!

 

Inschrijven

Als je lid wilt worden van de zwemvereniging verzoeken wij kennis te nemen van:

Vul het inschrijfformulier in en onderteken deze. Het ingevulde formulier kan worden gemaild naar ledenadministratie@acz-capelle.nl.

Met ingang van 2021 wordt de jaarcontributie per automatische incasso per kwartaal vooraf geïnd. Bij de inschrijving van elke groep hoort ook €10 inschrijfgeld, welke wordt meegenomen bij de eerste factuur. Voor nieuwe leden die overkomen van een andere vereniging bedraagt het inschrijfgeld €25 (ivm overschrijvingskosten die de KNZB in rekening brengt).

Opzeggen

Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan (bij voorkeur via email naar ledenadministratie@acz-capelle.nl), door het lid of de ouders/vertegenwoordigers.

Voor alle afdelingen gelden er 2 opzegdatums:

  • 1 juli (uiterste opzegdatum: 1 juni);
  • 1 januari (uiterste opzegdatum: 1 december).

Uiterlijk 1 kalendermaand van tevoren moet de opzegging worden doorgegeven. 

Voor verdere vragen omtrent het lidmaatschap en het doorgeven van wijzigingen in de gegevens kun je terecht bij de ledenadministratie.