Eerste wedstrijd seizoen weer succes

Eerste wedstrijd seizoen weer succes

De eer­ste wed­strijd van het sei­zoen was weer een suc­ces. Er zijn weer veel per­soon­lij­ke records gezwom­men. Voor som­mi­ge zwem­mers was de elek­tro­ni­sche tijd­waar­ne­ming nieuw.  Maar ook dat is alle­maal goed gegaan.  De uit­sla­gen staan op de website.

https://www.acz-capelle.nl/event/regio-west-deel‑1/