Menu Sluiten

Financieel

Contributie

De contributie betaalt u per half jaar. Vanaf 1 januari 2021 gaat de betaling via automatische incasso per kwartaal.

Jaartarieven:
€ 188,04 Recreatief 50+
€ 200,00 Waterspetters
€ 286,74 Elementair
€ 353,48 Wedstrijdzwemmen*
€ 384,34 Synchroonzwemmen*
€ 100,00 Selectietoeslag wedstrijd/synchroon
* De contributie is zonder startvergunning en wedstrijdgeld.

Declaratieformulieren

Hier staan voor de trainers/trainsters en alle andere bestuurs- en commissieleden de actuele formulieren voor het declareren van onkosten:

Declaratieformulier algemeen

Uren-declaratieformulier train(st)ers

Gaarne deze formulieren getekend door de vrijwilliger en het betreffende bestuurslid van de afdeling en opsturen aan de penningmeester.

Statuten

Sponsoring

Heeft u interesse om de opnieuw bloeiende zwemvereniging ACZ te steunen in de vorm van giften, sponsoring en/of adverteren op deze website of op onze kleding?
Neem in dat geval dan even contact op met onze secretaris.

Heeft u interesse om de opnieuw bloeiende zwemvereniging ACZ te steunen in de vorm van giften, sponsoring en/of adverteren op deze website of op onze kleding?
Neem in dat geval dan even contact op met onze secretaris.