Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP

Ben je ook zo enthousiast geworden over ons zwemaanbod? 

Op deze pagina vind je alles over het ACZ lidmaatschap.

Inschrijven? Print het inschrijfformulier uit, vul het in en lever het vervolgens in bij een trainer. 

acz capelle zwemmen logo

CONTRIBUTIE

In het overzicht hieronder vind je de contributies die door ACZ voor 2022 worden gehanteerd.
De bedragen zijn op jaarbasis. Als je in de loop van het jaar lid wordt, wordt het contributiebedrag naar rato geïnd. Daarnaast gelden eenmalige inschrijfkosten zoals te vinden in de onderstaande tabel.

De contributie wordt per kwartaal via een automatische incasso in de eerste maand van het kwartaal geïnd.  
Deze kan uitsluitend na een machtiging door u geïnd worden. Deze machtiging kunt u geven door het automatische incasso machtigingsformulier in te vullen.

Inschrijfgeld

NIEUWE ZWEMMERS

€10,-

BESTAANDE ZWEMMERS

€25,-

Waterspetters

€200,- / JAAR

Wedstrijd

BASISCONTRIBUTIE

€400,- / JAAR

SELECTIETOESLAG*

€110,- / JAAR

OCHTENDTOESLAG*

€110,- / JAAR

Synchroon

BASISCONTRIBUTIE

€435,- / JAAR

SELECTIETOESLAG*

€135,- / JAAR

Recreatief

€188,04 / JAAR

G-zwemmen

€82,04 / JAAR

*Dit zijn aanvullende kosten die niet op ieder lid van toepassing zijn.

Inschrijven

Als je lid wilt worden van de zwemvereniging verzoeken wij kennis te nemen van:

Vul het inschrijfformulier in en onderteken deze. Het ingevulde formulier kan worden gemaild naar ledenadministratie@acz-capelle.nl.

Inschrijfformulier (pdf)

Met ingang van 2021 wordt de jaarcontributie per automatische incasso per kwartaal vooraf geïnd. Bij de inschrijving van elke groep hoort ook €10 inschrijfgeld, welke wordt meegenomen bij de eerste factuur. Voor nieuwe leden die overkomen van een andere vereniging bedraagt het inschrijfgeld €25 (ivm overschrijvingskosten die de KNZB in rekening brengt).

Opzeggen

Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan (bij voorkeur via email naar ledenadministratie@acz-capelle.nl), door het lid of de ouders / vertegenwoordigers.

Voor alle afdelingen gelden er 2 opzegdatums:

  • 1 juli (uiterste opzegdatum: 1 juni);
  • 1 januari (uiterste opzegdatum: 1 december).

Uiterlijk 1 kalendermaand van tevoren moet de opzegging worden doorgegeven. 

Voor verdere vragen omtrent het lidmaatschap en het doorgeven van wijzigingen in de gegevens kun je terecht bij de ledenadministratie.