Communicatie over wedstrijden/juryleden

Communicatie over wedstrijden/juryleden

Om alle com­mu­ni­ca­tie bin­nen onze afde­ling Syn­chroon­zwem­men te stroom­lij­nen zal voort­aan alle  alle com­mu­ni­ca­tie met betrek­king tot wed­strij­den en offi­ci­als via het email­adres wedstrijd.aczsynchro@gmail.com verlopen.

Voor de vol­le­dig­heid tref­fen jul­lie hier­on­der nog­maals de drie gehan­teer­de emailadressen:

(wed­strijd­com­mis­sie) wedstrijd.aczsynchro@gmail.com  voor alle com­mu­ni­ca­tie rond­om wed­strij­den en officials

(tech­ni­sche com­mis­sie) tc.aczsynchro@gmail.com voor alle com­mu­ni­ca­tie rond­om trainingen

aczsynchro@gmail.com voor alle ove­ri­ge communicatie