Resultaten & foto’s Clubkampioenschappen 2017

Resultaten & foto’s Clubkampioenschappen 2017

Gis­te­ren zijn de Club­kam­pi­oen­schap­pen 2017 geweest.

Het was een groot suc­ces voor zwem­mers. Er zijn veel per­soon­lij­ke records gezet en verbeterd.

Ook het ouder/jong zwem­men was weer leuk. Wat zijn som­mi­ge zwem­mers hier fana­tiek en gebrand op de winst. Ik weet niet wie fana­tie­ker zijn de ouders of de kinderen.

Ik wil de nieu­we club­kam­pi­oe­nen (Iris, Bas Jaap en Bart) nog­maals feli­ci­te­ren. Wat was het dit jaar span­nend. Zowel bij de heren als bij de dames was het niet gelijk een uit­ge­maak­te zaak.

De foto’s zijn te vin­den op Foto’s club­kam­pi­oen­schap­pen 2017.

Onder­staand de uitslagen:

uit­slag clubkampioenschap ouder_kind