Oefenwedstrijd KNZB Opleidingscentrum succesvol

Oefenwedstrijd KNZB Opleidingscentrum succesvol

Op zon­dag 12 maart zwom­men Dion­ne Sij­ben en Mare Schal­len­berg van­uit het KNZB Oplei­dings­cen­trum mee bij de tech­ni­sche wed­strijd Age II in Eind­ho­ven (Regio Zuid). Bei­de mei­den zwom­men Bui­ten Mede­din­ging. Zij zou­den op basis van hun pun­ten res­pec­tie­ve­lijk de 11e en 9e plaats heb­ben gehaald met 91 deelnemers. 

Mare kreeg 57.074 pun­ten. Dit is heel knap, omdat Mare eigen­lijk bij de leef­tijds­ca­te­go­rie Age I hoort.
Ook Dion­ne heeft zich in de top 12 geplaatst met 54.5630 punten.

 Na het zwem­men genie­ten van een ijsje