Synchrocup Luxemburg — 5/6/7 mei

Synchrocup Luxemburg — 5/6/7 mei

ACZ nam in het week­end van 5/6/7 mei deel aan de 26e Sychro­cup Luxem­burg. 15 zwem­sters, een zwem­mer, drie train­sters en drie jury­le­den en ouders reis­den hier naar­toe. De Syn­chro­cup Luxem­burg is een inter­na­ti­o­na­le ver­e­ni­gin­gen­wed­strijd, waar­aan ACZ sinds een paar jaar deel­neemt. In totaal namen 26 teams uit acht ver­schil­len­de lan­den deel. Voor de mees­te van de ACZ-leden was het de eer­ste inter­na­ti­o­na­le wed­strijd. Best  spannend.

Op vrij­dag zwom­men de Juni­o­ren hun soli, waar­on­der Hes­ter Cup. Onder lui­de aan­moe­di­ging door de ove­ri­ge ACZ-deel­ne­mers en ouders behaal­de zij met een pun­ten­to­taal van 127.1107 een mooie vier­de plaats. Helaas net bui­ten de medailles.

Op zater­dag was het de beurt aan de deel­ne­mers van de AGE I en voor de AGEII . In de och­tend en vroeg in de mid­dag vond de tech­niek­wed­strijd plaats. Laat in de mid­dag zwom de ACZ AGE II-groep (Dion­ne Sij­ben, Fem­ke Maer­tens, Eli­ne Pen­ning, Kin­scö Biró, Esther Lan­ser, Tara Vyent en Gio­van­ni van der Zon) als  een van de 17 ploe­gen hun uit­voe­ring. Zij zwom­men de uit­voe­ring voor de eer­ste keer in deze samen­stelling. Ze straal­den het ple­zier dat ze hier­in had­den ook uit tij­dens de wed­strijd. Onder gro­te belang­stel­ling van­uit het ACZ-publiek lever­den ze een super­pres­ta­tie met een pun­ten aan­tal van 58.6333.

Samen met hun tech­niek­to­ta­len, was de eind­sco­re 111.9455 pun­ten, als zeven­de goed voor plek in de top10.

Op de der­de dag (zon­dag) kwam de Age 1 aan start. Om 9.00 uur stond de duet­ten AGE I op het pro­gram­ma (16 in totaal). Elif Teke en Maya Siro­bok­ov start­ten als 6de. Wat was het nagel­bij­tend span­nend. Na de tech­niek ston­den zij name­lijk 4de. Zat er nog een medail­le in?
JAWEL zij behaal­den ZILVER!!. Met een pun­ten totaal van 114.2995.

’s Mid­dags waren de ploe­gen AGE I aan de beurt (12 teams). De groep van ACZ bestond uit Tua­na en Kay­ra Özsa­hin, Kya­ra Alexan­der, Clai­re Lan­ser, Rosa­lie Siro­bok­ov en de jari­ge Marloes Ardon. Oh, wat waren zij zenuw­ach­tig. Bij inzwem­men ging alles mis. Maar op het moment van de wed­strijd straal­den zij en maak­ten zij hun train­ster (zoals afge­spro­ken) trots. Met de uit­voe­ring behaal­den zij een gemid­deld pun­ten­to­taal van 54.4666, goed voor een vier­de plaats. In het totaal behaal­de zij 106.9755 pun­ten, de vij­de plaats in de einduitslag.

Na de para­de en de medail­le­uit­rei­king ging ieder­een ver­moeid maar vol­daan rich­ting Neder­land. Dank aan ieder­een die aan­we­zig was. Het was een top­week­end!!!