Nieuwjaarsborrel 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

 

12 januari 2018

Uitnodiging

voor de Nieuwjaarsborrel van ACZ

 

 

Even­als in de voor­gaan­de jaren orga­ni­seert ACZ een  nieuwjaarsreceptie.
Hier­bij nodi­gen wij leden en vrij­wil­li­gers graag uit om een toast uit te bren­gen op het nieu­we jaar.
Onze nieuw­jaars­bor­rel wordt gehou­den in De Blin­kert en begint om 19.15 uur en duurt tot cir­ca 21.00 uur.

Graag tot vrij­dag 12 janu­a­ri 2018!
Namens het bestuur van ACZ