Paasbrunch

Paasbrunch
 
VOOR DE LEDEN VAN HET RECREATIEF 50+ZWEMMEN
OP DONDERDAG 18 APRIL 2019

 
We nodi­gen u uit voor de jaar­lijk­se paas­brunch in de hal van ons zwem­bad de Blin­kert.
De kos­ten voor deze paas­brunch bedra­gen € 4,00 per per­soon.
 
 
De aan­vang is na het zwem­men ca  12.00 uurStrook­je uiter­lijk  maan­dag 15 april inle­ve­ren bij: Tru­dy of Rij­mie
 
 


— - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — -
 
Naam: ………………………………………. komt met                     
 
…..  per­so­nen naar de paas­brunch op 18 april 2019
 
Betaald € ……………..