Uitslagen Clubkampioenschappen 2019

Uitslagen Clubkampioenschappen 2019

Gis­te­ren was het weer een feest­je. Er is hard gezwom­men door de ver­schil­len­de afde­lin­gen. De club­kam­pi­oen bij de heren was voor­spel­baar, Bart, maar bij de dames had­den we meer­de­re kans­heb­bers. Uit­ein­de­lijk heeft Floor van de syn­chroon afde­ling gewonnen. 

Ook bij het ouder/kindzwemmen en het nieu­we onder­deel mas­sas­tart was het span­nend. Bij de mas­sas­tart had­den we 3 leef­tijd­ca­te­go­ri­een. Hier heb­ben Demy, Floor en Bart gewonnen.

Daar­naast waren er nog aller­lei ande­re bekers uit­ge­reikt. Alle­maal van har­te gefe­li­ci­teerd. Hier­on­der staan de alle resul­ta­ten. Hier kan je zien wel­ke tij­den je hebt gezwom­men en deze ver­ge­lij­ken met ande­re zwemmers.