Zondag 8 september synchroondemo op de Wereldhavendagen

Zondag 8 september synchroondemo op de Wereldhavendagen

ACZ is uit­ge­no­digd om as zon­dag 8 sep­tem­ber demo’s te zwem­men tij­dens de Wereld­Ha­ven­Da­gen dat dit jaar ‘Team­work’ als the­ma heeft. Water, team­work.… dat bracht 010Sports op het idee om ook demo’s syn­chroon­zwem­men te laten zien.

Een uit­ge­le­zen kans om deze mooie sport onder een bre­der publiek in Rot­ter­dam onder de aan­dacht te bren­gen. Publiek dat ook uit een bre­de omge­ving van Rot­ter­dam afkom­stig is.

De demo’s vin­den plaats aan de Rijn­ha­ven t.o. ter­ras Res­tau­rant Humphreys (zie plat­te­grond in de bij­la­ge) Er zijn 2 demo momenten:

12:00 tot 13:00 uur

15:00 tot 16:00 uur

https://www.acz-capelle.nl/wp-content/uploads/2019/09/Plattegrond-Wereldhavendagen.pdf