Spaar je club gezond bij PLUS

Spaar je club gezond bij PLUS

Van zon­dag 5 sep­tem­ber t/m zater­dag 13 novem­ber 2021 ont­van­gen klan­ten een spon­sor­punt bij elke 10 euro aan bood­schap­pen en bij gese­lec­teer­de actieproducten. 

Op de actie­si­te plus.nl/sponsorpunten kun­nen alle deel­ne­men­de clubs en ver­e­ni­gin­gen (per win­kel) beke­ken
wor­den én kun­nen de spon­sor­pun­ten aan de clubs wor­den geschonken.

Dus, ga bood­schap­pen doen bij de PLUS, ver­za­mel je spon­sor­pun­ten en ver­zil­ver je pun­ten hier. Want hoe meer spon­sor­pun­ten er aan onze club wor­den geschon­ken, hoe meer geld er naar onze club­kas gaat!