Regio minioren finale 11–12 juni 2022

Regio minioren finale 11–12 juni 2022

Afge­lo­pen week­end heb­ben onze mini­o­ren Lau­ren, Sebas, Thijs, Nina en Vin­ce fan­tas­tisch gepres­teerd tij­dens de regi­o­na­le kam­pi­oen­schap­pen. Zater­dag vond het eve­ne­ment plaats in Sport­cen­trum Papen­drecht, zon­dag in Aqua­rijn in Alp­hen a/d Rijn. 

Tij­dens het zwem­sei­zoen zwem­men we 4 mini­o­ren cir­cuits in onze regio. De snel­ste 24 mini­o­ren (16 bij j. min4el) per afstand mogen zwem­men in de regi­o­fi­na­le. Maar liefst vijf van onze mini­o­ren had­den zich geplaatst. Uiter­aard super­span­nend alle­maal, voor Thijs was het zelfs zijn eer­ste fina­le. Het deel­ne­mers­veld was sterk er deden veel teams mee. Het waren twee bloed­stol­len­de fina­le­da­gen waar ieder­een zijn uiter­ste best heeft gedaan om zich­zelf te over­tref­fen. Een beet­je pech had­den we soms ook, je komt soms ver­keerd uit bij een keer­punt. Je start wel­eens een hal­ve secon­de te vroeg. Dat hoort erbij, daar leer je van. Dat maakt je een topminior!

Daar­naast was het opval­lend hoe ijzer­sterk het team­ge­voel heerst bij onze mini­o­ren. Tij­dens de 200m vrije slag van Nina is zelfs 41x “Hey Nina!!” in ver­schil­len­de stem­men te horen aan de over­kant van het bad. En dat dwars door de spea­ker heen. Bij ACZ zwem­men we nooit alleen. Immers: “Wat niet goed is voor de zwerm, is ook niet goed voor de bij”.

Zoals altijd zijn wij uiter­aard super­trots op onze mini­o­ren. Ze heb­ben het alle­maal weer fan­tas­tisch gedaan!

Uit­sla­gen bij de mini­o­ren 3/4:

  • Lau­ren: 1ste op de 50m vrij (36:31), 1ste op de 100m rug­slag (1:30.05), 1ste op de 50m vlin­der­slag (38.40), 1ste op de 100m wis­sel­slag (1:29.28), 2de op de 100m vrij (1:21.56), 2de op de 100m school­slag (1:45.36)
  • Sebas:  1ste op de 50m vrije slag (36.75), 2de op de 100m vrije slag (1:23.98), 1ste op de 100m rug­slag (1:28.06), 2de op de 100m school­slag (1:46.14), 2de op de 50m vlin­der­slag (41.43), 2de op de 100m wis­sel­slag (1:32.50)
  • Thijs:  5de op de 50m vrije slag (39.09), 7de op de 100m vrije slag (1:33.27), 7de op de 100m wis­sel­slag (1:48.37)

Uit­sla­gen bij de mini­o­ren 5/6:

  • Nina-Sofia: 7de op de 100m rug­slag (1:31.04), 14de op de 100m vrij (1:28.80), 16de op de 200m vrije slag (3:17.58).
  • Vin­ce:  4de op de 100m vrije slag (1:11.03), 4de op de 200m vrije slag (2:32.33), 3de op de 100m rug­slag (1:18.52), 4de op de 100m school­slag (1:33.67), 3de op de 100m vlin­der­slag (1:25.03), 3de op de 200m wis­sel (2:53.09)