Organisatie

ACZ is een vereniging met meer dan 250 sportieve leden. De vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur voor het uitvoeren van zowel de korte als de lange termijn visie. Tevens werkt het dagelijks bestuur nauw samen met de diverse afdelingen en commissies. 

Het ACZ bestuur en de afdelingen stelt zich graag aan u voor:

Functie

Naam

Voorzitter

Willeke Thoen

Secretaris

Cisca Versnel

Penningmeester

Jolande Dercksen

Bestuurslid

Simone van Engelsdorp

Bestuurslid

Mirjam Schallenberg

Waterspetters

Antoinette Sijben

Wedstrijd

Rutger Dalm

Synchroon

Marleen Brandhorst & Manolya Yapar

Recreatief 

Marc van der Stuyft

G-Zwemmen

Marc van der Stuyft

Ledenadministratie

Fernie Penning

Vertrouwenscontactpersoon

Antoinette Sijben & Jeroen van Blanken

Webmaster

Danitsja van Heusden & Danny van Arkel

Vertrouwenscontactpersonen

Bij zwemvereniging ACZ staat een veilig sportklimaat hoog in het vaandel, daarom heeft ACZ vertrouwenscontactpersonen en een commissie sociale veiligheid.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een meldpunt binnen onze vereniging voor seksuele intimidatie en norm overschrijdend gedrag.

ACZ heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCPs): 

Antoinette Sijben 

Door haar werk in de gezondheidszorg heeft Antoinette ervaring met de onderwerpen die te maken hebben met de functie van VCP. Zij vervult de functie van VCP voor ACZ al vele jaren. 

Jeroen van Blanken 

Jeroen zwemt al ruim 15 jaar en heeft verschillende rollen binnen zwemverenigingen bekleed. Hij is in 2021 de tweede vertrouwenscontactpersoon voor ACZ geworden.

Jullie kunnen de vertrouwenscontactpersonen bereiken via het e-mailadres: vertrouwenscontactpersoon@acz-capelle.nl

De meldingen en klachten worden vanzelfsprekend op een zeer discrete wijze behandeld.

COMMISSIE SOCIALE VEILIGHEID

De VCP stellen, in overleg met het bestuur, het beleidsplan “Sociaal veilige sportomgeving ACZ” op.

De focus van deze commissie ligt op het continue verbeteren van het sociale klimaat en voorkomen van incidenten. De commissie adviseert aan het dagelijkse bestuur van de vereniging en de besturen van de afdelingen over het sociale klimaat van de vereniging.

Klik hier voor het beleidsplan sociale veilige sportomgeving ACZ.

acz capelle zwemmen logo

GEDRAGSREGELS

ACZ is een inclusieve vereniging waar iedereen veilig moet kunnen sporten. Daarom heeft ACZ de volgende gedragsregels: 

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de zwemvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik negeer de ander niet.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 12. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 14. Ik behandel de officials met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de officials.
 15. Ik kom niet in kleedkamers die bedoeld zijn voor het andere geslacht. Voor ouders die hun kind helpen met omkleden geldt: het geslacht van de ouder bepaalt in welke kleedruimte het kind moet worden omgekleed.
 16. Ik meld ongewenst gedrag bij trainers/coaches, bestuur en/of vertrouwenscontactpersoon.

Natuurlijk houden wij ons aan Code blauw van de KNZB.