Informatieochtend ouders nieuwe (aspirant)-leden

Informatieochtend ouders nieuwe (aspirant)-leden

Zater­dag 8 okto­ber is een infor­ma­tie­och­tend voor ouders van onze nieu­we (aspirant)-leden.  Syn­chroon­com­mis­sie en trai­ners ver­tel­len meer over het rei­len en zei­len rond­om ACZ en het syn­chroon­zwem­men.  Niet alleen inte­res­sant voor ouders van nieu­we leden, ook ouders van leden die al lan­ger lid zijn en nog wat meer  infor­ma­tie nodig heb­ben, zijn van har­te welkom.