DVD-bestelling show

DVD-bestelling show

show
Kees de Dreu heeft weer een mooie film gemaakt van de laat­ste show.
Heb je nog geen DVD besteld? Dit doe je als­nog via de ACZ­mail of tij­dens de trai­nin­gen direct Nico­le Maas-Tournier.
Kos­ten € 5. Neem dit con­tant mee. Er is nog een paar DVD’s op voorraad.
Bij meer bestel­lin­gen rege­len we nieu­we DVD’s.