Afmeldingen wedstrijden/trainingen

Afmeldingen wedstrijden/trainingen

Vori­ge week is een mail uit­ge­stuurd m.b.t. afmeldingen/vragen. Hier­in stond ver­meld hoe af te mel­den voor wed­strij­den of trai­nin­gen. Dit moet altijd schrif­te­lijk. Toch heb­ben ouders afge­lo­pen week nog mon­de­ling wil­len afmel­den bij trainers/ commissieleden.
Daar­om nog­maals de procedure:

afmel­din­gen wed­strij­den gebeu­ren via acsynchro@gmail.com.

De werk­groep Wed­strij­den pakt dit dan op.
In prin­ci­pe doet uw kind mee, ten­zij u afzegt.
We bere­ke­nen bij te laat­ste afmel­ding kos­ten door, omdat wij die ook aan de orga­ni­se­ren­de ver­e­ni­ging moe­ten afdragen.