Kerstbrunch met clinics

Kerstbrunch met clinics

Zon­dag 18 decem­ber hou­den we voor al onze syn­chroon­zwem­mers een kerst­brunch, in com­bi­na­tie met cli­nics. Al onze leden zwem­men met elkaar. Niet alleen leren we van elkaar,  maar leren we elkaar ook beter kennen.

Of je nu selec­tie­zwem­mer bent of aan­loop­re­cre­ant, seni­or of in het basis­di­plo­ma zwemt: we mixen ieder­een. Een leu­ke, gezel­li­ge en leer­za­me middag.
Tij­den vol­gen bin­nen­kort. We gaan er van­uit dat ieder­een hier­bij aan­we­zig is.