Nieuwe ACZ-website

Nieuwe ACZ-website

Neem eens een kijk­je op onze nieu­we ACZ-website
www.acz-capelle.nl, die sinds kort week live is!
Voor infor­ma­tie over ACZ, wed­strij­den, PR klas­se­ment en natuur­lijk foto’s van alle acti­vi­tei­ten. Elke afde­ling heeft een pagi­na. Met een moder­ne en pro­fes­si­o­ne­le uit­stra­ling, dank­zij de vele uren die Cor­jan Spaans hier aan heeft besteed.
De komen­de tijd gaan we ver­der met het vul­len van de pagi­na’s.  Het wed­strijd­sche­ma voor onze Syn­chroon­af­de­ling komt er ook op te staan, even­als de ande­re activiteiten.
Valt je iets op? Mis je infor­ma­tie? Of is er infor­ma­tie onjuist? Geef dit dan door aan aczsynchro@gmail.com.