Meerkamp 24 september 2016

Meerkamp 24 september 2016

Zater­dag 24 okto­ber vond de eer­ste meer­kamp van dit sei­zoen plaats. Van ACZ met zoveel aan­loop­di­plo­ma­zwem­mers deden min­der leden mee dan wij gewend zijn. Dat was wel jam­mer. Maar de resul­ta­ten waren er niet min­der om:

In Cate­go­rie 1 behaal­de Sen­na Ver­waal ALLE pun­ten (60), Eryn van Rijs­wijk behaal­de 59punten en Michel­le Koot, nog maar een paar weken aan het zwem­men, haal­de zomaar 54 pun­ten! May Seven­stern en Hele­my Gal­va kre­gen 51 pun­ten van de jury. Alle­maal heel mooie punten.
In cate­go­rie 2 behaal­den Lau­ra Bra­ven­boer 42 pun­ten en Iza­beau van der Werf 37.
En in cate­go­rie 3 werd Shan­ti door de jury met 52 pun­ten gewaar­deerd en Talitha met 37.

meerkamp

Alle­maal top gedaan, meiden!