Wat leert je kind? Probeer het ook!

Wat leert je kind? Probeer het ook!

Weet je, wat je kind alle­maal moet doen om een mooi tub te maken, of een zeil­boot? Dat gaat écht niet zomaar! Je kunt dit zelf onder­vin­den door met je doch­ter mee te oefe­nen op zaterdag
5 novem­ber 2016 van 09.00 tot 10.00 uur.

Opge­ven via aczsynchro@gmail.com onder ver­mel­ding van “ouder/­kind-zwem­men”.
Ver­geet je bad­kle­ding niet!
Ouders die vorig jaar heb­ben mee­ge­daan: oefen nog eens mee! Je doch­ter een stap­je ver­der … wie weet jij ook!