Zeven ACZ-zwemsters bij beste helft

Zeven ACZ-zwemsters bij beste helft

8-okt
Zater­dag 8 okto­ber vond de inter­re­gio Seni­o­ren tech­niek plaats in zwem­bad De Kwa­kel, Utrecht.
Kim Schal­len­berg, Hes­ter Cup, Mano­lya Yapar, Lau­ra van Meel, Mar­leen Brand­horst en Jade Mid­del­hof heb­ben allen hun Seni­o­ren-diplo­ma gehaald!!
Van de 99 zwem­sters zijn ze res­pec­tie­ve­lijk 6, 14, 16, 18, 25 en 40ste geworden.
Tha­ra Maas zwom ook mee en heeft de 35ste plek behaald en weer een Ploegenlimiet.
Als leu­ke ver­as­sing kwam Lisa van den Berg ons supporteren.
Het was weer een geslaag­de dag!