Interregio techniek Junioren

Interregio techniek Junioren

groningen
Na een gezel­li­ge over­nach­ting en een goed ont­bijt in Drach­ten vond zater­dag 22 okto­ber Inter­re­gio Tech­niek voor Juni­o­ren plaats in Gro­nin­gen. In totaal waren er 128 deel­ne­mers. Onze acht mei­den zwom­men in de top-25!

Kim Schal­len­berg (4) en Mano­lya Yapar (5) vie­len net bui­ten de medail­les, maar zijn wel twee danwel een jaar jon­ger dan de num­mers 1 en 2. Dat belooft wat voor de komen­de jaren!
Lau­ra van Meel werd 10e en Hes­ter Cup volg­de haar op de voet als 11e. Zij hiel­den zich goed stand tus­sen de KNZB-top.
Mar­leen Brand­horst werd 18e, Lau­ra Sij­ben (eer­ste jaars juni­or) 22e en Jade Mid­del­hof 23e met mooie pun­ten­to­ta­len van boven de 60.

Maria Loren­zi­ni zwom van­we­ge haar jon­ge leef­tijd nog Bui­ten Mede­din­ging mee. Op basis van haar pun­ten­to­taal zou zij 16e zijn gewor­den! Ook een belof­te voor de toekomst!
Al onze mei­den dus in de top-25! Dát noe­men we nog eens een prestatie.
Goed gedaan, Rowen­na en Petri!
En natuur­lijk Eric, Antoi­net­te en Nico­le C. bedankt voor het jureren!