Diplomazwemmen 29 oktober 2016

Diplomazwemmen 29 oktober 2016

29-okt
De scheids­rech­ter kon afge­lo­pen zater­dag 29 okto­ber … diploma’s aan ACZ uit­de­len. Het was een span­nen­de ses­sie met heel veel deelnemers.
Niet alle deel­ne­mers zijn met diploma’s naar huis gegaan. Ook bij ons haal­de een van onze zwem­sters helaas een onder­deel nét niet.

Voor het diplo­ma valt maxi­maal 51 pun­ten (mini­maal 34) te beha­len. Maar heb je voor een onder­deel min­der dan 4 pun­ten, dan ben je gezakt. Ook al heb je alle ande­re onder­de­len nog zo goed gezwommen.

Voor het basis­di­plo­ma slaag­den Feli­cia Ver­kic (48 pun­ten) en Hele­my Gal­va (46 punten).
Michel­le Koot (49), Lau­ra Bra­ven­boer (47), Sen­na Ver­waal (46), May Seven­stern (45),  Emma Spek­man (45), Iza­beau van der Werf (42) en Rosa­lie Ver­schoor (40) behaal­den het zeilbootdiploma.
Leti­zia Holst­voogd ging voor haar bal­let­been­di­plo­ma, een heel las­tig diplo­ma. Zij behaal­de maar liefst 48 punten.

Mei­den, alle­maal van har­te gefeliciteerd!