Deadline Grote Clubactie op 12 november.

Deadline Grote Clubactie op 12 november.

Bes­te zwemmers,

Voor ieder­een die nog een boek­je wil inle­ve­ren voor de Gro­te Club­ac­tie: dit kan nog tot zater­dag 12 november!

In de kan­ti­ne staat een doos waar jul­lie de boek­jes in kun­nen doen.

Steun ACZ en ver­dien een entree­kaart voor één van de deel­ne­men­de attracties!