Interregio Age II 12 november  2016

Interregio Age II 12 november  2016

Zater­dag 12 novem­ber won Maria Loren­zi­ni tij­dens de lan­de­lij­ke Age II Tech­niek-wed­strijd (12–15 jaar) in Roer­mond GOUD. In totaal liet zij 199 deel­ne­mers ach­ter zich.

Ondanks een kri­ti­sche jury heb­ben de ACZ-leden zich kra­nig geweerd. Lau­ra Sij­ben werd 9e, Floor Schal­len­berg 20e, Eli­ne Pen­ning 44e, Kin­csö Biró 47e, Dion­ne Sij­ben 59e, Tara Vyent 119e en Gio­van­ni van der Zon 123e.

12-nov

Voor Fem­ke Maer­tens en Esther Lan­ser was het hun eer­ste wed­strijd in de AGE II. Zij wer­den res­pec­tie­ve­lijk 122e en 132e. Bei­den behaal­den hun Age II-diplo­ma. Jam­mer genoeg iets te wei­nig voor een limiet voor de Syn­chro­beat, maar dat gaat bij wed­strijd van aan­ko­mend week­end goed komen.
Mare Schal­len­berg (AGE I) deed Bui­ten Mede­din­ging mee aan de wed­strijd. Zij behaal­de 58.9851punten waar­mee ze de 14e plaats zou heb­ben inge­no­men. Trai­ners en ouders waren super­trots op iedereen.

Dank ook aan Patrick Sij­ben en Taco Schal­len­berg die als offi­ci­als zijn meegegaan.