Geslaagd als Jurylid 9

Geslaagd als Jurylid 9

Ozkan Özsa­hin (vader van Tua­na en Kay­ra) heeft onlangs zijn jury­lid 9‑diploma gehaald.
Gefe­li­ci­teerd Ozkan!!
Hij mag nu, behal­ve de aan­loop­di­plo­ma’s, de Age1 en Age2 ‑wed­strij­den jureren.

Wil jij bij een wed­strijd ook meer doen dan op de tri­bu­ne zit­ten? Panel­se­cre­ta­ri­aat (M‑cursus) of jury­cur­sus 11 (basis­di­plo­ma en zeilbootdiploma)?
Of door­stro­men naar een hoger niveau?
Mail naar wedstrijd.aczsynchro@gmail.com voor aanmelding.
In het nieu­we kalen­der­jaar star­ten weer cursussen.