ACZ solo en twee duetten op NK op 29/1!

ACZ solo en twee duetten op NK op 29/1!

Sinds jaren neemt ACZ weer deel aan het Neder­lands Kam­pi­oen­schap Seni­o­ren. Met een solo en twee duet­ten vrije uit­voe­rin­gen. Deze vin­den plaats op zon­dag 29 janu­a­ri. Kom de mei­den aan­moe­di­gen! Waar? In het Koning Wil­lem Alexan­der Zwem­sta­di­on in Hoofddorp. 

De Neder­lands Kam­pi­oen­schap Seni­o­ren vin­den plaats op zater­dag 28 janu­a­ri en zon­dag 29 janu­a­ri. Op zater­dag vin­den de Tech­ni­sche Uit­voe­rin­gen plaats. De Vrije Uit­voe­rin­gen zijn op zon­dag de 29e.  Het is jaren gele­den dat ACZ hier­aan heeft deel­ge­no­men. Hes­ter Cup zwemt een solo en Kim Schallenberg/Manolya Yapar en Mar­leen Brandhorst/Laura van Meel vor­men twee duetten.
Kom onze mei­den aan­moe­di­gen! Nog meer mooie uit­voe­rin­gen zien? Kom dan kij­ken! Niet alleen zien jul­lie onze mei­den zwem­men maar ook de top en mas­ters van Neder­land. De wed­strijd begint om 10.00 uur.
De selec­tie­trai­ning op zon­dag 29 janu­a­ri gaat niet door van­we­ge afwe­zig­heid van de mees­te trai­ners, die als ouder, offi­ci­al of trai­ner op deze wed­strijd aan­we­zig zijn.

Meer infor­ma­tie tij­den, kos­ten en loca­tie is te vin­den op de KNZB-web­si­te.