Acht april — achtvoudig regiokampioen

Acht april — achtvoudig regiokampioen

ACZ heeft in het week­end van 8 april maar liefst acht­maal goud behaald.
Op acht van de negen onder­de­len waar­aan wij deel­na­men werd ACZ regiokampioen. 

Op het KNZB Regio­kam­pi­oen­schap behaal­de ACZ het goud op de onder­de­len soli, duet­ten en ploe­gen Age1 (9–12jr), Age2 (12–15jr) en Juni­o­ren (15–17jr). Goud was er ook voor de Seni­o­ren ploe­gen (18+jr).
De ACZ-zwem­mers gin­gen niet alleen met dit goud naar huis. Bij de Age2 soli namen zij ál het ere­me­taal en bij de Juni­o­ren soli ook het zil­ver mee. Brons was er voor de twee­de Age1-ploeg. 


We won­nen op veel onder­de­len met rui­me afstand van onze concurrenten.
De seni­o­ren­ploeg (drie juni­o­ren) bestaan­de uit Tha­ra Maas, Lau­ra van Meel, Hes­ter Cup en Mar­leen Brand­horst won ondanks twee pun­ten aftrek (vier in plaats van acht zwem­sters) met maar liefst zes! pun­ten voor­sprong op de num­mer twee.

Zes pun­ten ver­schil was er ook voor het Juni­o­ren-duet Lau­ra van Meel en Mar­leen Brand­horst op de num­mer twee. Hes­ter Cup en Jade Mid­del­hof won­nen res­pec­tie­ve­lijk goud en zil­ver met hun soli.

Op het ere­po­di­um van de soli Age2 ston­den KNZB-talen­ten Maria Loren­zi­ni (goud), Floor Schal­len­berg (zil­ver) en Lau­ra Sij­ben (brons) met rui­me voor­sprong gevolgd door de ande­re KNZB-talen­ten van WVZ (Floor Spec­kens) en AZC (Merel Leu­ring). Samen met Lau­ra won Maria met hun duet ruim van Floor Spec­kens en Merel Leuring.
Floor Schal­len­berg, Lau­ra en Maria zwom­men in de ploeg met Dion­ne Sij­ben, Eli­ne Pen­ning, Kin­scö Biró en Fem­ke Maer­tens naar goud met maar liefst vieren­een­hal­ve punt voorsprong.
Het duet van Elif Teke en Maya Siro­ko­bov (Age1) behaal­de een rui­me voor­sprong op de concurren­ten. In de ploeg ble­ven ze samen met Nina van Rijs­wijk en Mare (twee pun­ten aftrek) de num­mer twee (com­ple­te ploeg van Widex GZC Donk) met ruim drie pun­ten voor.
De ACZ-ploeg met Marloes Ardon, Tua­na en Kay­ra Özsa­hin, Clai­re Lan­ser, Rosa­lie Siro­bok­ov en Kya­ra Alexan­der behaal­de brons omdat zij een punt aftrek kreeg van­we­ge onvol­le­di­ge ploeg (zes) ten opzich­te van de num­mer twee (vol­le­di­ge ploeg).

Amy van der Well (juni­or) viel met haar solo als vier­de helaas bui­ten de medailles.
Ook de B‑groep Vrije Com­bi­na­tie van ACZ (Emmy Bon­te, Lisa van Ostaij­en, Kya­ra en Yin­ly Titt, Don­na Poot, Gio­van­ni van der Zon, Mary Kis­ters, Esther Lan­ser en Tara Vyent haal­de het ere­po­di­um niet. Zij wer­den vierde.
Mare Schal­len­berg zorg­de in de Age1 voor het goud met haar mooi solo. Een aan­stor­mend talent, zo heeft ook de KNZB ont­dekt. Net als haar zus Floor Schal­len­berg, waar­mee ze onlangs op het NJK een duet­de­mon­stra­tie zwom.  Floor Schal­len­berg behaal­de in de Age2 goud met haar solo.


Oud­ste zus Kim Schal­len­berg zwom op dat moment in Zuid-Frank­rijk op de French Open Juni­or haar KNZB-duet met Mano­lya Yapar, ook zwem­ster van ACZ. Zij plaat­sten zich in de fina­le en wer­den ver­dien­ste­lijk vijf­de met een per­soon­lijk record.

Voor de Tech­ni­sche Com­mis­sie van ACZ geeft deze wed­strijd een goed beeld wat er de komen­de peri­o­de nog geschaafd moet wor­den om tij­dens de Syn­chro­beat (NK Age1 en Age2) en NK Com­bo eind juni te kun­nen schit­te­ren op het lan­de­lijk erepodium.