Meivakantie 2017 van 24 april t/m 7 mei.

Meivakantie 2017 van 24 april t/m 7 mei.

De leer­lin­gen kij­ken er weer naar uit: de mei­va­kan­tie. Veel van onze zwem­mers gaan dan lek­ker een aan­tal dagen/weken weg naar bin­nen- of buitenland.

Omdat er in deze peri­o­de zo wei­nig zwem­mers zijn gaan de trai­nin­gen bij ACZ niet door. We zijn geslo­ten van  24 april tot  en met 7 mei 2017. Van­af 8 mei zul­len er weer trai­nin­gen wor­den gegeven.