Topdag bij de NJK

Topdag bij de NJK

Zater­dag 25 maart was een top­dag voor ACZ bij de NJK in Roosendaal!

Bij figu­ren zwom­men onze dames in de top 25, met een BRONZE medail­le voor Kim Schallenberg.

Kim won GOUD met haar solo en is daar­mee NEDERLANDS KAMPIOEN.
Het ZILVER was voor Mano­lya Yapar.
Hes­ter Cup ein­dig­de op een mooie 5e plek, gevolgd door Jade Mid­del­hof met de 7e plaats.
Lau­ra Sij­ben, nog offi­ci­eel geen juni­or, werd 10e.

Kim en Mano­lya schit­ter­de met hun duet en zijn beloond met ZILVER. Mar­leen Brand­horst en Lau­ra van Meel waren zeer tevre­den met hun 5e plek.

Bij de groe­pen werd het feest nog gro­ter, want deze 7 mei­den wer­den NEDERLANDS KAMPIOEN!!!

Mei­den van har­te gefe­li­ci­teerd.🎉
Wij wil­len graag alle jury­le­den, vrij­wil­li­gers en de orga­ni­sa­tie bedan­ken voor deze geslaag­de wed­strijd. Ouders, sup­por­ters en train­sters bedankt voor jul­lie enthou­si­as­me tij­dens deze wedstrijd.