27 mei: 3x GOUD, 1x ZILVER en 1x BRONS tijdens IR Age1/Combo

27 mei: 3x GOUD, 1x ZILVER en 1x BRONS tijdens IR Age1/Combo

3x GOUD, 1x ZILVER en 1x BRONS tij­dens IR Age1/Combo

    Dat was het resul­taat van de Inter­re­gio Age1 (9–12 jr) en Com­bo (Age2 tm Seni­o­ren) van zater­dag 27 mei. Deze wed­strijd geldt voor deze cate­go­rie­ën als de gene­ra­le voor dé wed­strijd van het jaar (Syn­chro­beat en Com­bo NK).  Op deze zon­nig war­me en voor­al suc­ces­vol­le zater­dag was ACZ  goed ver­te­gen­woor­digd met een solo, twee duet­ten en twee groe­pen in de Age 1 en maar liefst twee groe­pen bij de combinaties!
En het werd een succes!

Bij de Age 1 werd Mare  Schal­len­berg twee­de met haar solo met maar liefst 60,6 punten.

————————————

Ook de duet­ten deden het gewel­dig! Marloes Ardon en Mare behaal­den als start­gemeen­schap ACZ/de Dol­fijn maar liefst 62,2 pun­ten (helaas BM, maar op de Neder­lands Kampioen­schappen doen ze wel echt mee).
Elif en Maya, alle­bei pas 2e jaars, behaal­den maar liefst 59,0 pun­ten met hun duet en wer­den daar­mee eer­ste!

De Age 1‑groepen gin­gen stra­lend door het water en dat resul­teer­de maar liefst tot een eer­ste plek voor onze A‑groep en een mooie der­de plek voor onze B‑groep.

 

Age 1 A‑groep (GOUD)

Nina van Rijs­wijk, Mare Schal­len­berg, Elif Teke, Maya Sirobokov
Age 1 B‑groep (BRONS):
Clai­re Lan­ser, Kya­ra Alexan­der, Tua­na Özsa­hin, Mar­lous Ardon, Kay­ra Özsa­hin, Rosa­lie Sirobokov


 

De A‑combo zwom voor het eerst de uit­voe­ring, helaas niet com­pleet, maar dat kon de pret niet druk­ken. Met een gewel­di­ge show behaal­de ze maar liefst 71,8 pun­ten en wer­den daar­mee eer­ste!

A‑combo:
Floor Schal­len­berg, Rowen­na Tig­ge­loven, Hes­ter Cup, Mar­leen Brand­horst, Lau­ra van Meel, Kim Schal­len­berg, Mano­lya Yapar, Jade Middelhof


 

De B‑combo zet­te ook een heel goe­de uit­voe­ring neer en behaal­de een mooie sco­re van 54,6 pun­ten. Top gedaan dames en onze eni­ge heer!

B‑combo:
Tara Vyent, Ester Lan­ser, Amy van der Well, Yin­ly Titt, Kya­ra Titt, Don­na Poot, Mary Kis­ters, Lisa van Ostaij­en, Gio­van­ni van der Zon, Emmy Bon­te (reser­ve Lesley-Ann Okker­se en Fem­ke Maertens)

 

Nog twee weken hard weren en dan genie­ten op de Syn­chro­beat en NK Com­bi­na­tie op 10 en 11 juni in Eind­ho­ven. Wie komt de mei­den en heer aanmoedigen?!

 

Info over Syn­chro­beat en NK Com­bo is hier te vinden.