Koningsdag zorgt voor badpakken!

Koningsdag zorgt voor badpakken!

Om het pim­pen van bestaan­de bad­pak­ken te bekos­ti­gen heeft onze Syn­chroon­af­de­ling een stand gehuurd op Konings­dag. In de weken ervoor deed de Acti­vi­tei­ten­werk­groep een oproep aan alle ouders voor spul­le­tjes om te ver­ko­pen op deze markt. Op de dag zelf heb­ben ver­schil­len­de ouders/trainers met  kids heb­ben de stand bemand. Het resul­taat: cir­ca € 365 is opge­haald! Daar­van kun­nen we weer een paar bad­pak­ken pim­pen!  Jul­lie kun­nen ze bewon­de­ren tij­dens de meer­kamp uit­voe­rin­gen op 24 juni en de ACZ eind­s­how op 2 juli!