7 Medailles bij regio-limietenwedstrijd 17 juni 2017

7 Medailles bij regio-limietenwedstrijd 17 juni 2017

Tij­dens de limie­ten­wed­strijd van 17 juni behaal­de (bij­na) ieder­een zijn/haar limiet én ging ACZ er weer met  7 medail­les naar huis bij de Age1, Age2 en Senioren).

 Top 6 in Age1

In de Age 1 (9–12jr) won Mare Schal­len­berg GOUD, Elif Teke ZILVER en Maya Siro­bok­ov BRONS. Nina van Rijs­wijk, Rosa­lie Ver­schoor en Clai­re Lan­ser zorg­den voor de num­mers 4, 5 en 6 van de TOP6 in deze wed­strijd met 26 deel­ne­mers). Ieder­een behaal­de hun limiet en ver­ze­ker­den zich van deel­na­me aan de Syn­chro­beat 2018.

Letit­zia Holst­voogd en Michel­le Koot had­den net hun bar­ra­cu­dadi­plo­ma gehaald. Zij deden voor de erva­ring mee aan deze limie­ten­wed­strijd. En niet onver­dien­ste­lijk: Leti­zia werd 15e en behaal­de haar eer­ste limiet voor de Syn­chro­beat 2018. Michel­le (12 jr) deed Bui­ten Mede­din­ging mee, werd offi­ci­eus 14e én behaal­de haar Age1-diplo­ma. Zij stroomt hier­door gelijk door naar haar leef­tijds­ni­veau: Age2, eer­ste jaar (12–15 jr).

Age 2 levert Goud en Brons op

Met 61 deel­ne­mers was con­cur­ren­tie in de Age2 groot. Eli­ne Pen­ning wist het GOUD te bemach­ti­gen, Floor Schal­len­berg kreeg BRONS. Dion­ne Sij­ben volg­de op de zes­de en Kin­scö Biró op de zeven­de plaats, op de voet gevolgd door Fem­ke Maer­tens (10e). Tara Vyent werd 18e, Esther Lan­ser 20e en Gio­van­ni van der Zon 22e. Ieder­een haal­de zijn/haar (twee­de) limiet voor de Syn­chro­beat 2018.

Juni­o­ren enke­le deelname
Lisa van Ostaij­en ver­te­gen­woor­dig­de als eni­ge juni­or ACZ in die cate­go­rie. Zij werd 21e. Het moei­lij­ke juni­or­di­plo­ma was voor haar helaas niet haal­baar. Lisa bijt door en pro­beert het vol­gen­de keer weer!

Goud en Zil­ver bij Senioren
Bij de Seni­o­ren viel te ver­wach­ten dat er veel deel­ne­mers zou­den zijn: 35 in totaal. Dit komt omdat de Seni­o­ren in janu­a­ri al hun NK heb­ben en de limie­ten­mo­ge­lijk­he­den daar­om beperk­ter zijn. Alle ACZ-zwem­sters heb­ben deze gehaald. Daar­naast ging Hes­ter Cup er met het GOUD van­door en Lau­ra Sij­ben met het ZILVER.  Lau­ra van Meel werd vier­de, Mar­leen Brand­horst zeven­de. Deze dames behaal­den met hun pun­ten zelfs een solo­li­miet. Duet­li­miet was er voor Jade Mid­del­hof die acht­ste werd. Tha­ra Maas werd 12e en behaal­de de ploe­gen­li­miet. Hier­door heb­ben alle dames hun eer­ste limiet om voor het eerst als ploeg op het NK uit te komen.


Seni­o­ren                                              Age 2                                                                    Age 1