Zwem4daagse 2019

Zwem4daagse 2019

WE GAAN ZWEMMEN VOOR CLINICLOWNS TIJDENS DE ZWEM4DAAGZE VAN ACZ

Zoals voor­gaan­de  jaren, is er dit jaar  ook weer een zwem4daagse.

De zwem4daagse is  dit jaar weer in de herfst­va­kan­tie  (21- 10 t/m 24–10).

Het goe­de doel  is, de Cli­ni­Clowns zij bezor­gen kin­de­ren die ern­stig  zijn ziek of  een ope­ra­tie moe­ten onder­gaan, maar ook demen­te­ren­de men­sen in ver­zor­gings­hui­zen  onbe­zorg­de en vro­lij­ke momen­ten om alles even te kun­nen  vergeten. 

Ook dit jaar vindt de zwem4daagse plaats in zwem­bad de Blin­kert  van 21–10 t/m 24–10  ’s avonds van 18.00 uur – 20.30 uur. 

Het inschrijf­geld bedraagt tot 18 jaar € 8,50 per per­soon  van­af 18 jaar  € 10,50 per persoon.

Weder­om  wordt  ook dit jaar de zwem4daagse weer gespon­sord door Opti­sport en Plus Van Driel Slotplein.

Opti­sport stelt ook deze  keer weer het bad­wa­ter gra­tis ter beschik­king  en Plus Van Driel aan het Slot­plein  heeft voor ieder­een weer een Plus verrassingszakje.

Dus kom alle­maal naar de zwem4daagse het wordt weer een hele spor­tie­ve en gezel­li­ge happening.