ALV 1 Juli 2020

ALV 1 Juli 2020

Beste leden van ACZ,

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders/verzorgers) van ACZ uit voor de (uitgestelde) algemene ledenvergadering (ALV) 2020. Deze ALV is gepland op woensdag 1 juli 2020. De algemene ledenvergadering is, meer nog dan andere jaren, van groot belang voor alle leden.
Wij willen u vriendelijk verzoeken tijd vrij te maken en te komen.

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De afdelingscommissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur, door middel van een rapportage op punten in het beleidsplan. Het aftredende bestuur over 2019 rapporteren.

Het gehele dagelijks bestuur van ACZ is voornemens af te treden. Er zijn derhalve vacatures voor alle vier functies:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Communicatie, Sponsoring, Ledenwerving & -behoud

Wij vragen dan ook om iedereen die zich kandidaat wil stellen, zich te melden bij Glenn Vyent, op secretatis@acz-capelle.nl. Omdat deze uitnodiging helaas iets vertraagd naar u is verstuurd is het verzoek om u uiterlijk 8 dagen voor de ALV aan te melden, zodat er tijdens de vergadering gestemd kan worden. Ook voor informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met het aftredende dagelijks bestuur of met Willeke Thoen.

In het eerste half jaar van 2020 hebben een aantal organisatorische en financiële aspecten de aandacht een zogenaamde “taskforce ACZ 2020” gehad. Nadat het nieuwe bestuur is gekozen zal een vertegenwoordiger van die “taskforce” daarover, op hoofdpunten, wat vertellen. Ook zullen we bespreken wat ACZ verwacht te gaan doen in de komende maanden, richting de ingebruikname van Aquapelle en de rest van 2020 daarna. In bijgaande bulletin “Berichten van de bestuurstafel (3)” kunt u alvast wat over deze onderwerpen lezen, zodat u voorbereid naar de ALV kunt komen.

ACZ en de verhuurder van de vergaderzaal zullen ervoor zorgen dat alle maatregelen in het kader van Corona zullen worden gerespecteerd. Maar vooral rekenen wij er op dat alle bezoekers de regels (onder andere van 1,5 meter afstand houden) zullen respecteren. Het is in deze bijzondere periode uitermate belangrijk dat we tevoren weten wie er daadwerkelijk zullen komen op de ALV van ACZ. U moet zich daarom persoonlijk per mail aanmelden voor deelname aan de ALV bij secretaris@acz-capelle.nl. Mocht u onverhoopt klachten krijgen die kunnen duiden op een besmetting met COVID-19, dan verzoeken wij u uitdrukkelijk om thuis te blijven en niet naar de ALV te komen. U kunt een ander lid machtigen namens u te
stemmen. Gebruik daarvoor het hierbij meegestuurde mahtigingsformulier.

Bij binnenkomst treft u een intekenlijst aan, graag even invullen. De koffie en thee staan voor u klaar.

Wij rekenen op uw komst en op enthousiaste kandidaten voor het bestuur van ACZ.
Namens het aftredende en het interim-bestuur van ACZ.

Willeke Thoen

Klik hier voor het machtigingsformulier.