Programma Clubkampioenschappen ACZ 2020

Programma Clubkampioenschappen ACZ 2020

Bes­te zwemtalenten,

Na lang wach­ten is het ein­de­lijk zo ver, de club­kam­pi­oen­schap­pen van 2020. De club­kam­pi­oen­schap­pen wor­den gehou­den op vrij­dag 10 juli. Tij­dens de club­kam­pi­oen­schap­pen hou­den we ons aan de maat­re­ge­len van het RIVM. De belang­rijk­ste maat­re­ge­len zijn als volgt:

  • Er mogen geen toe­schou­wers komen kij­ken, alleen de zwem­mers komen in het zwembad.
  • Volg de rou­tes die je wordt aan­ge­we­zen in het zwembad.
  • Alle zwem­mers ouder dan 18 jaar moe­ten ten alle tij­den 1,5 meter houden.
  • Als je ziek bent, blijf thuis!!!

 

Klik hier voor het pro­gram­ma van de clubkampioenschappen.

Met spor­tie­ve groet,
Kim Schal­len­berg, Bart Spaans & Niels Snijders

 

PS: Tij­dens de club­kam­pi­oen­schap­pen wor­den er foto’s gemaakt van de zwem­mers. Deze wor­den na de club­kam­pi­oen­schap­pen beke­ken en ver­vol­gens op de web­si­te gepu­bli­ceerd. Als je hier niet akkoord mee gaat, kun je dat aan­ge­ven bij de organisatie.