Uitslag Clubkampioenschappen 2020

Uitslag Clubkampioenschappen 2020

Bes­te leden,

Na een spor­tie­ve en ver­kor­te wed­strijd zijn de club­kam­pi­oen­schap­pen gezwom­men en de kam­pi­oe­nen bekend.
De club­kam­pi­oe­nen van 2020 zijn: Bart Spaans en Mare Schal­len­berg.

Klik hier voor de uit­slag van de wedstrijd.

Spor­tie­ve groet,
Niels Snij­ders