GymPOWER: ACZ Synchro maakt seizoen af in De Blinkert met clubkampioen

GymPOWER: ACZ Synchro maakt seizoen af in De Blinkert met clubkampioen

CAPELLE AAN DEN IJSSEL – De afde­ling syn­chroon­zwem­men van ACZ heeft op zon­dag 12 juli 2020 de laat­ste trai­ning van dit sei­zoen goed kun­nen afslui­ten in Opti­sport Zwem­bad De Blin­kert in Capel­le aan den IJs­sel. Eén van de Neder­land­se top­clubs in deze artis­tie­ke sport nam hier­mee ook afscheid van de oude trai­ningslo­ca­tie voor­dat het over­ge­le­verd wordt aan de slo­pers­ha­mers. Gym­PO­WER nam er een kijk­je en sprak met club­kam­pi­oen en top­ta­lent Mare Schal­len­berg en train­sters Miri­am Schal­len­berg en Antoi­net­te Sij­ben-Wil­lem­se over dit ondanks de Coro­na-cri­sis memo­ra­bel sei­zoen. Ze kij­ken met ver­trou­wen en enthou­si­as­me voor­uit naar wat komen gaat, want na het zomer­re­ces wordt gestart in het gloed­nieu­we sport­com­plex Aqua­pel­le met nieu­we uit­da­gin­gen en mogelijkheden.

Klik hier voor het vol­le­di­ge artikel.

Cre­dit tekst en foto’s © Ther­ry da Silva