Nieuwbrief ACZ “van A tot Z” (3/2021)

Nieuwbrief ACZ “van A tot Z” (3/2021)

Bes­te leden en vrijwilligers,

Hier­bij de 3e edi­tie van de ACZ-bre­de nieuws­brief “van A tot Z”. In deze nieuws­brief hou­den wij u op de hoog­te van alle dis­ci­pli­nes die ACZ heeft.

We wen­sen u veel lees­ple­zier en hope­lijk zien we elkaar snel weer in het zwembad!

Met vrien­de­lij­ke groet,

Com­mis­sie ledenbehoud/ledenwerving