ALV – 29 maart 2022

ALV – 29 maart 2022

Beste leden van ACZ,

Wij nodigen alle leden van ACZ en/of hun ouders/verzorgers uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) 2022. Deze ALV is gepland op dinsdag 29 maart 2022. Wij willen u vriendelijk verzoeken tijd vrij te maken en aanwezig te zijn op deze ALV.

Bent u verhinderd? Een lid kan een ander lid machtigen namens u te stemmen. Gebruik daarvoor het meegestuurde machtigingsformulier uit de mail die uw vanuit ons bestuur ontvangen heeft. Heeft u de uitnodiging niet ontvangen dan graag contact opnemen met: secretaris@acz-capelle.nl. In de statuten staan de regels die van toepassing zijn op stemmen en machtigen.

ACZ heeft veel enthousiaste vrijwilligers! Toch kunnen we er altijd nog meer gebruiken. Naast de enkele vacatures in het bestuur zijn er ook nog diverse (grotere of kleinere) taken en functies waarvoor wij vrijwilligers zoeken. Heeft u interesse? Geef dit door binnen de afdeling of stuur een mail naar onze secretaris.

Wij rekenen op uw komst naar de ALV!