ACZ hofleverancier op de regiokampioenschappen!

ACZ hofleverancier op de regiokampioenschappen!
ACZ hof­le­ve­ran­cier op de regiokampioenschappen!
 
Het was even aan­po­ten de laat­ste weken, maar alle uit­voe­rin­gen zijn afge­ko­men en de zwem­sters én train­sters waren we klaar voor! En dat heb­ben we gezien, op alle onder­de­len waar­aan ACZ deel­nam heb­ben we het goud weten te bemachtigen.
 
AGE 1:
Soli:
🥇: Ala­ra
🥈: Cai­lyn
 
Duet­ten:
🥇: Ala­ra & Floortje
🥈: Fleur & Lauren
 
Groe­pen:
🥇: Ala­ra, Fleur, Floor­tje & Lauren
🥈: Anne, Cai­lyn, Cay­lin, Csen­ge, Daria, Emma, Renee & Shelina
 
AGE 2:
Soli:
🥇: Lucie
 
Groe­pen:
🥇: Lucie, Lucy, May, Oli­via & Senna
 
Juni­o­ren:
Soli:
🥇: Merel
🥈: Mare
🥉: Dion­ne
4e plek voor Mary-Ann
 
Duet­ten:
🥇: Mare & Merel
🥈: Dion­ne & Eline
4e plek voor Clai­re & Letizia
 
Seni­o­ren:
Soli:
🥇: Maria
🥈: Hes­ter
 
Duet­ten:
🥇: Floor & Laura
 
Ploe­gen:
🥇: Floor, Hes­ter, Kim, Lau­ra, Lau­ra, Mano­lya, Mar­leen & Maria (res: Merel)
🥈: Dion­ne, Elif, Eli­ne, Esther, Mare & Mary-Ann (res: Amy & Kincsö)