Spectaculaire resultaten op Interregio AGE‑I

Spectaculaire resultaten op Interregio AGE‑I
Zater­dag 14 mei 2022 werd er naar Raal­te afge­reisd voor de inter­re­gio age 1. Spec­ta­cu­lai­re resul­ta­ten zijn behaald door onze zwemsters.
 
Bij de solo’s heeft Ala­ra de gou­den en Lau­ren een zil­ve­ren medail­le te pak­ken. Ook heeft Fleur een mooie 6e plaats, Cai­lyn een 7e plaats en Celeas­tes een 10e plaats behaald.
 
Bij de duet­ten deed ACZ met 2 duet­ten mee. Deze duet­ten plaat­sten zich op een mooie eer­ste en twee­de plek🥇🥈
 
Ook de ploe­gen wer­den goed gezwom­men door de mei­den. Hier­bij wer­den de eer­ste twee plek­ken ver­o­verd door ACZ🥇🥈
 
Al met al een paars gevuld podi­um gisteren 💜