Meerkamp met allemaal medailles

Meerkamp met allemaal medailles

Van­daag was de Meer­kamp wed­strijd in Bode­gra­ven. Wat was het gewel­dig om de uit­voe­rin­gen van de mei­den te zien waar ze het afge­lo­pen sei­zoen hard op heb­ben geoe­fend. En alle zwem­sters gin­gen weg met een medail­le!

Bij de Meer­kamp wed­strijd van afge­lo­pen week­end werd er ook een prach­ti­ge demon­stra­tie gezwom­men door de regio ploeg. Dit zijn mei­den van ver­schil­len­de clubs bin­nen de regio die samen trai­nen op een muziek­num­mer. Bin­nen dit groep­je zom­men van­uit ACZ Cai­lyn en Renee mee en heeft onder ande­re Mano­lya de trai­nin­gen gege­ven. Goed gedaan meiden.