Nationale Club Meet

Nationale Club Meet

Afge­lo­pen zon­dag heb­ben 11 mini­o­ren top­pers van ACZ mee gedaan aan de Nati­o­na­le Are­na Club Meet 2022 in het Geu­selt­bad in Maas­tricht. 16 ver­e­ni­gin­gen uit heel Neder­land had­den zich hier­voor gekwa­li­fi­ceerd. Het was sowie­so een spor­tief week­end aan­ge­zien de meer­der­heid de dag ervoor nog in de tou­wen hing op het klim­park in het Kra­ling­se Bos. Maas­tricht is niet naast de deur, maar vrij­wel ieder­een reed met elkaar mee en voor je het weet is het twee en een half uur later. 

De Club Meet begon met een optocht van alle teams die zich had­den uit­ge­leefd in het the­ma ‘Zomer’. Het was leuk om te zien hoe­veel ple­zier de teams had­den gehad in de voor­be­rei­din­gen. Som­mi­ge zwem­mer­tjes leken toch wel een beet­je onder de indruk van het impo­san­te eve­ne­ment. De nati­o­na­le club meet, zwem­men en pun­ten sco­ren voor je ver­e­ni­ging, al die span­doe­ken, wow!, mas­cot­tes en ieder­een ver­kleed. Het pas­te alle­maal amper langs de bad­rand. Spe­ci­a­le dank gaat uit naar de mam­ma en oma van Joes die ons enorm heb­ben gehol­pen met ons fan­tas­ti­sche spandoek!

De esta­fet­te num­mers waren uiterst suc­ces­vol, op de 4x 50m school­slag wer­den de mini­o­ren 4 el. (Lau­ren, Sebas, Gioia en Thijs) name­lijk 3de! De school­slag is niet de mak­ke­lijk­ste esta­fet­te om goed uit te voe­ren, 8 van de 16 ploe­gen zijn helaas gedist. Super knap dus! De heren en dames brons wer­den 4de op de 4x 50m wis­sel. Mogen we al voor­zich­tig spre­ken van een gou­den generatie?

Ook de mini­o­ren 6 el. (Vin­ce, Wan­ja, Micha, Ryan, Joes en Arjan) zwom­men niet onver­dien­ste­lijk. Voor­al het bloed­stol­len­de afslui­ten­de pro­gram­ma­num­mer 6x 50m vrij was zelfs bui­ten het zwem­bad te horen. Vrij­wel alle zwem­mers, trai­ners en aan­hang gin­gen vol­ko­men vol­le­dig uit hun plaat om hun ploeg aan te moe­di­gen. Het was een uiterst sterk deel­ne­mers­veld vrij­wel alle top­ploe­gen van Neder­land waren ver­te­gen­woor­digd. En in dat licht is het hélé­maal niet slecht als je 12de (van de 29) wordt op de 100m rug­slag, zoals onze top­per Nina-Sofia presteerde!

Als afslui­ting van deze gewel­di­ge (lan­ge en war­me) dag heb­ben we onder­weg met z’n allen nog even gezel­lig een McDo­nalds gescoord. Het was weer fan­tas­tisch, we heb­ben genoten.