Synchro bij talentploeg van de KNZB

Synchro bij talentploeg van de KNZB

Van­daag heb­ben Ala­ra, Lau­ren, Floor­tje en Fleur te horen gekre­gen dat zij vol­gend sei­zoen mogen mee­doen met de proef-peri­o­de van de talen­ten­ploeg van de KNZB. Dit houd in dat zij drie maan­den mogen mee­trai­nen met de mei­den van de talen­ten­ploeg waar­na ze even­tu­eel door zou­den kun­nen stro­men. Van­uit ACZ syn­chro wil­len wij de mei­den feli­ci­te­ren met deze selectie!