Zwem4daagse in herfstvakantie

Zwem4daagse in herfstvakantie

De Zwem4daagse is hét vier­daag­se zwe­m­eve­ne­ment van Neder­land. Een jaar­lijks terug­ke­rend eve­ne­ment voor jong en oud. Ieder­een die in het bezit is van Zwem­di­plo­ma A mag meedoen.

In Capel­le aan de IJs­sel orga­ni­seert ACZ (Alge­me­ne Capel­se Zwem­ver­e­ni­ging) samen met Spor­tief Capel­le de zwem4daagse in Zwem­bad Aquapelle.

Het is de bedoe­ling dat er 4 dagen aan­een­ge­slo­ten 250 of 500 meter gezwom­men wordt. Bij ACZ is het uit­gangs­punt altijd geweest: 10 banen voor jon­ger dan 12 jaar en 20 banen voor 12 jaar en ouder. Na afloop van deze week wordt de Nati­o­na­le Zwem4­daag­se-medail­le uitgereikt.

Inschrij­ving en beta­ling gaat via de web­si­te van de KNZB. De dage­lijk­se regi­stra­tie van deel­na­me zal bij­ge­hou­den wor­den via de inschrijf­ta­fel in het zwem­bad. (Inschrij­ving ter plaat­se is niet mogelijk).

Waar:  Zwem­bad Aqua­pel­le, Alken­laan 85, Capel­le aan den IJssel 

Wan­neer:  maan­dag 24 okto­ber t/m don­der­dag 27 oktober 

Tijd:  tus­sen 18.15 — 20.45 uur 

Kos­ten:  € 8,-

Meer info:  Klik hier!

Direct inschrij­ven:  Klik hier!